Facebook ułatwia organizowanie zbiórek pieniędzy

Facebook od kilku lat pracuje nad udoskonaleniem i rozpowszechnieniem fundraisingu w swoim serwisie.

W 2013 roku pojawił się przycisk „przekaż datek”, jednak wtedy przekierowywał on do zewnętrznych stron. Ponadto funkcja była dostępna jedynie w USA i kilku innych krajach.

W 2017 roku narzędzie zostało udostępnione w Polsce. Wprowadzono również zmiany, dzięki którym przekazywanie datków odbywa się bezpośrednio na facebooku, bez konieczności opuszczania serwisu. Przycisk „przekaż datek” można dodać do wpisu, nagłówku strony i transmisji na żywo. Ponadto od tego czasu opcja tworzenia zbiórek jest dostępna dla wszystkich użytkowników, a nie tylko dla fundacji. Można również tworzyć urodzinowe zbiórki pieniędzy na rzeczy własnych inicjatyw lub organizacji.

W ostatnich dniach Facebook poszerzył funkcjonalność. Od teraz możliwe jest:

  • dodanie współorganizatorów (maksymalnie trzech), którzy będą pomagać w zarządzaniu zbiórką. Dzięki temu powiększy się grono odbiorców i łatwiej będzie osiągnąć cel zbiórki.
  • Drugą zmianą jest możliwość tworzenia zbiórek pieniędzy przez zweryfikowane osoby publiczne i marki na rzecz fundacji. Przykładem są artystki Tegan i Sara, które stworzyły akcję, aby pomóc wysłać dzieci na obóz letni.

Zmiany na pewno ułatwią zbieranie pieniędzy na szczytne cele. Tym bardziej że datki na rzecz fundacji nie podlegają opłatom. Inaczej jest jednak w przypadku zbiórek prywatnych. Facebook pobiera wtedy od każdego datku opłaty manipulacyjne.

Dodaj komentarz